Contacte

Llista d’adreces de correu a les que dirigir-se:

  • Inscripcions: info@eurocon2016.org
  • Hotels: hotels@eurocon2016.0rg
  • Publicacions i publicitat: publications-advertising@eurocon2016.org
  • Comerç: dealers@eurocon2016.org
  • Discapacitat: accessibility@eurocon2016.org
  • Conferència d’editors europeus: smallpress@eurocon2016.org
  • Call for papers Hispacon / Bcon: callforpapers@bcon2016.org
  • Convocatòria del XXIV certamen Domingo Santos ( AEFCFT ): domingosantos@eurocon2016.org
  • Presentacions de llibres: presentaciones@eurocon2016.org
  • Voluntaris: volunteers@eurocon2016.org

Anirem afegint les altres direccions a mesura que els equips estiguin preparats.